טבלת חלבונים

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

טבלת BMI  

(קישור לקובץ אקסל מצורף)

 

הטבלה בקובץ אקסל מציגה חישוב BMI מכל נתוני גובה ומשקל אפשריים.
השטחים הצבעוניים מסמנים את הטווח של הגדרות ההשמנה –
♦♦♦תת משקל: מתחת ל-BMI19 (לבן)♦♦♦
♦♦♦משקל תקין: בין BMI19 לבין BMI25 (ירוק)♦♦♦
♦♦♦עודף משקל: בין BMI25 לבין BMI30 (צהוב)♦♦♦
♦♦♦השמנת יתר: בין BMI30 לבין BMI35 (כתום בהיר)♦♦♦
♦♦♦השמנת יתר חמורה: בין BMI35 לבין BMI40, המזכה חולה
במחלות נלוות להשמנה בניתוח קיצור קיבה (כתום כהה)♦♦♦
♦♦♦השמנת יתר חמורה מאוד – מורבידית: מעל BMI40,
המזכה כל אחד בניתוח קיצור קיבה (אדום)♦♦♦
♦♦♦השטח הצבוע בצבע בורדו מייצג טווח BMI שאינו אנושי.
רק אנשים בודדים בעולם הגיעו לטווח זה♦♦♦

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

טבלת אקסל שימושית מאוד
למעקב ריאלי אחר המשקל

(קישור לקובץ אקסל מצורף)

 

הטבלה מאפשרת לעקוב אחר שינויי המשקל בטווחי זמן קבועים, ולראות את תנועת המשקל בצורה האמיתית ביותר. יש לכתוב את המשקל ההתחלתי, משקל היעד והגובה בשורה העליונה, במקום הנתונים הקיימים (הנתונים שלי). יש למחוק את תוכן העמודות "תאריך" ו-"משקל נוכחי" בלבד.
בכל העמודות האחרות יש נוסחאות, ואין למחוק אותן.
כעת יש למלא את עמודת התאריך בתאריך הניתוח ואת עמודת המשקל במשקל ההתחלתי, ולהמשיך ולעדכן את המשקל כל תקופה קבועה (שבוע, שבועיים, חודש וכד').
אין לעקוב אחר המשקל יום יום, כי התמונה אינה מציאותית ואינה ריאלית.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

width=

width=

width=

width=

width="720"