משקל עם תפוח
 פורום התמיכה בניהולי למנותחי קיצור קיבה מכל סוגי הניתוחים, נמצא באתר תפוז.

 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
העברה לפורום

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

 

משה זיכמיר

אליהו